About
EVENTAME เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบเพื่อให้นักจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ในอีกมิติเรามุ่งพัฒนาระบบให้เป็นเครื่องมือในการจัดงานอีเว้นท์ ทั้งอีเว้นท์ online และ onsite
Event Participants สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้ EVENTAME สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ เก็บประวัติการเข้าร่วมและค้นหารายการกิจกรรมใหม่ ๆ โดยสามารถชำระค่าเข้าร่วมได้หลากหลายรูปแบบ ORGANIZER สำหรับผู้จัดงาน เราได้จัดเตรียมระบบ เพื่อให้ท่านสามารถบริหารจัดการงานกิจกรรมได้ง่ายสะดวก และครบวงจร อาทิ
- ส่วนจัดการเนื้อประชาสัมพันธ์ กำหนดประเภทกิจกรรม - ส่วนจัดการข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ส่วนจัดการการส่งผลสรุปกิจกรรม (กรณีเป็นงานกิจกรรมรูปแบบ online) - ส่วนรายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเภทที่เปิดรับสมัคร - ส่วนรายงานสรุปยอดจำนวนเงินที่สมัครแบบเรียลไทม์ ตามแต่ละประเภท - ส่วนแดชบอร์ด สถิติการเข้าชมกิจกรรม - การชำระเงินที่สะดวกผ่าน QRCode ที่สามารถชำระค่าบริการได้จากเหรียญต่าง ๆ ที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ - ระบบถูกออกแบบให้รองรับการจัดงานกิจกรรม ทั้งรายการ Onsite และงาน Online จัดงานกิจกรรมกับ Platform EVENTAME สะดวก ครบ จบ ในที่เดียว