การออกเหรียญและสิ่งที่ควรรู้ เมื่อ List ในกระดานต่างประเทศ

9 July 2022 - 9 July 2022

Khon Kaen University Science Park

รายละเอียด

เวิร์คช้อป การออกเหรียญและสิ่งที่ควรรู้เมื่อ List ในกระดานต่างประเทศ

สอนโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญอย่าง บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจประเภท ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้บริการด้าน การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย และมีความเชี่ยญด้านระบบบล็อกเชน

ผู้สอน

คุณธนารัตน์ กัววัฒนาพันธ์ - CEO of DomeCloud

รายละเอียดหลักสูตร

1. แน่นอน ว่าต้องเตรียมเหรียญที่จะลิสต์ก่อน ถ้ายังไม่ได้ทำไม่เป็นไร มาคุยกับเรา เรารับจ้าง

2. ระดมทุนแบบ private sales ให้มีเงินทุนอย่างน้อย ราว 5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลิสต์เหรียญ

3. เตรียมงบประมาณ โดยจะมีค่าใช้จ่ายหลายส่วน รวมๆ แล้ว 3-5 ล้านบาท ดังนี้

3.1 ค่าลิสต์เหรียญ เริ่มต้นที่ 50,000 USDT สำหรับกระดานอันดับ 20-30 สำหรับกระดานที่อันดับสูงกว่า 20 มีค่าลิสต์เริ่มต้นที่ 100,000 USDT เป็นต้นไป

3.2 ค่า Liquidity สำหรับทำ Market Maker เริ่มต้นที่ 10,000 USDT แต่แนะนำที่ 50,000 USDT เพื่อให้มีสภาพคล่องสูง ทำให้ราคาผันผวนน้อย

3.3 ค่าทำ Market Maker ก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือน เริ่มที่เดือนละ 3,000 USDT หลังจากเหรียญมีการเทรดมากแล้ว สามารถหยุดการทำ Market Maker ได้

4. เข้าใจว่าการทำ Market Maker คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร และเข้าใจว่าสามารถหยุดได้เมื่อไหร่

5. เตรียมการดูแล Community โดยเปิดบัญชี Social Media ต่างๆ โดยเฉพาะ Twitter, Telegram และ Facebook, AMA ผ่าน Clubhouse และต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

6. เตรียมกิจกรรมการตลาด Airdrop, ลุุ้นชิงรางวัล ตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้โครงการมีความสนใจ

วันเวลาสถานที่

วัน เวลา และสถานที่

วันจัดงาน : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

เวลา : ตั้งแต่ 13.00 – 15:00 

สถานที่ : ณ M3 l อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Science Park)

Tickets
Workshop Free การออกเหรียญและสิ่งที่ควรรู้ เมื่อ List ในกระดานต่างประเทศ โดย คุณธนารัตน์ กัววัฒนาพันธ์ - CEO of DomeCloud
FREE