สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วย Technology AR VR MR XR ผ่าน InfinitLand Metaverse โดยเครื่องมือ EON XR

9 July 2022 - 9 July 2022

Khon Kaen University Science Park

รายละเอียด

"สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วย Technology AR VR MR XR ผ่าน InfinitLand Metaverse โดยเครื่องมือ EON XR ที่มีสื่อการสอนมากกว่า 5 ล้านชิ้น สามารถใช้งานผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว"

การอธิบายการใช้เครื่องมือจากบริษัท EON Reality ที่พร้อมใช้งาน ง่าย สะดวก เหมาะสำหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอน การ Training ที่ต้องการยกระดับให้ทันสมัยและน่าสนใจ และยังเรียนรู้แบบกลุ่มผ่าน Spatial Meeting

วิทยากรโดย

คุณณภณัฏฐ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล - CEO, InfinitLand Metaverse Co.,Ltd.

คุณธนศิษฐ์ รุจิโรจน์เมธากุล CEO บริษัท Great Dream Guild จำกัด

วัน เวลา และสถานที่

วันจัดงาน : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

เวลา : ตั้งแต่ 13.00 – 15:00 

สถานที่ : ณ ห้อง Begin l อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Science Park)